Nasza strona jest w trakcie przebudowy - bardzo przepraszamy za niedogodności.

Strona wkrótce uzyska pełną funkcjonalność.

W związku z sytuacją epidemiologiczną kraju oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów
do 18 kwietnia 2021 roku
Gminny Ośrodek Kultury oraz Muzeum Regionalne w Bestwinie zawieszają stacjonarną działalność sekcji i grup artystycznych, jak również bezpośrednią obsługę interesantów.

Kontakt z pracownikami GOK
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30
pod nr tel. 32 21413 65; 32 214 15 87

Dostępność cyfrowa sprawia, że z serwisów internetowych mogą wygodnie korzystać osoby z różnymi niepełnosprawnościami np. wzroku, ale też z niepełnosprawnością intelektualną czy zaburzeniami poznawczymi.

Dostępność cyfrowa jest zatem jedną z cech jakie powinny mieć rozwiązania cyfrowe, aby umożliwić korzystanie z nich jak największej grupie użytkowników. Podnosimy standardy naszych usług, aby spełnić wszystkie oczekiwania związane z dostępnością cyfrową.