Tarok - powstał w północnych Włoszech w epoce renesansu.  Ze względu na podobną nazwę i kształt kart często mylony z kartami tarota wykorzystywanymi we wróżbiarstwie, jednak nie ma z nimi nic wspólnego. Najwcześniejsze historyczne ślady istnienia tych kart to fresk zatytułowany „Grający w tarocchi” namalowany ok. 1440 roku oraz księga rachunkowa książąt d’Este w Ferrerze, w której dokonano wpisu zakupu czterech talii kart w 1442 roku. Za twórcę zasad gry uważany jest Francesco Castracani Fibbia, książę Pizy. Nazwa „tarok” – po włosku tarocco pojawiła się dopiero w XVI wieku i była grą salonową włoskich arystokratów. W XVI wieku tarok przenika do Francji gdzie powstaje talia kart uważana dziś za wzorcową – Tarot de Marseille – czyli Tarok Marsylski. Tarok powstał jako gra w karty posiadająca swoje reguły i zasady. Pierwszy znany nam podręcznik do gry w taroki ukazał się we Francji w 1659 roku nosił nazwę „La Maison academie des jeux …”
 Z czasem gra przenikła do innych krajów europejskich, w tym do cesarstwa Austro – Węgierskiego. W taroki gran

Spośród postaci historycznych, które wniosły swój wkład w budowanie niepodległej Polski wymieniamy zazwyczaj nazwiska Piłsudskiego, Paderewskiego, Dmowskiego, Daszyńskiego, Witosa lub Korfantego. W tym zasłużonym gronie znajduje się również generał Józef Haller, twórca Armii Polskiej we Francji, legionista, harcmistrz, żołnierz wojny polsko – bolszewickiej. Pod dowództwem Hallera walczyło wielu mieszkańców gminy Bestwina - ich spadkobiercy kultywują pamięć o swoich przodkach, choćby poprzez wspominanie wizyty generała w zagrodzie Józefa Firganka. Miała ona miejsce 9 września 1932 r. w ramach przeglądu placówek hallerowskich na terenie całego kraju. Przypomina o tym fakcie ulica Hallera, a w 1999 r. członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej oraz potomkowie hallerczyków odsłonili przy Muzeum Regionalnym pamiątkową tablicę.

Przy okazji remontu muzealnej elewacji i w ramach 103 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości wspomnianą tablicę wymieniono na nową. Zgodnie z dokumentami znajdującymi się w Archiwum Państwowym oraz Instytucie Pamięci Narodowej doprecyzowana została dokładna data pobytu Józefa Hallera w Bestwinie. Tablicę wykonano w pracowni rzeźbiarskiej profesora Jarosława Boguckiego w Poznaniu, a sfinansowano z budżetu gminy Bestwina. Poprzednia tablica pamiątkowa stała się częścią zbiorów Muzeum Regionalnego im. ks. Zygmunta Bubaka.

Akt odsłonięcia poprzedzony został Mszą św. w intencji Ojczyzny odprawioną w kościele Wniebowzięcia NMP w Bestwinie. Liturgię sprawowali księża proboszczowie – Cezary Dulka, Janusz Tomaszek i Józef Baran. Ks. Dulka w wygłoszonym kazaniu przypomniał okoliczności towarzyszące wydarzeniom 1918 roku i zachęcił do wyciągania wniosków z historii, lubiącej często się powtarzać. Następnie uczestnicy przeszli pod Muzeum Regionalne i tam odbyły się oficjalne obchody gminne. Udział wzięły władze samorządowe gminy Bestwina – wójt Artur Beniowski, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik, skarbnik Anita Kubik (oni też złożyli wieniec), przybyli radni naszej gminy i powiatu bielskiego, sołtysi, członkowie Rad Sołeckich, przedstawiciele oświaty, kultury, organizacji, stowarzyszeń, klubów sportowych. Poczty sztandarowe wystawiły Ochotnicze Straże Pożarne, wraz z nimi górnicy, pszczelarze, myśliwi, uczniowie i zespół regionalny „Bestwina”. Hymn państwowy i pieśni patriotyczne odegrała Orkiestra Dęta Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie.

Wójt Artur Beniowski dokonał odsłonięcia tablicy razem z przewodniczącym Rady Gminy Jerzym Stanclikiem, obiekt poświęcił ks. Proboszcz Cezary Dulka. Zabierając głos wójt podkreślił, że droga do patriotyzmu, do umiłowania „wielkiej” Ojczyzny wiedzie przez Ojczyznę małą. Edukacja historyczna prowadzona przez nasze placówki kulturalne i oświatowe, publikowane wydawnictwa oraz tworzenie miejsc pamięci przyczyniają się do lepszego poznania dziejów Bestwiny, Bestwinki, Janowic i Kaniowa.

Obchody oficjalne zostały uzupełnione przez imprezy towarzyszące. W sali historycznej Muzeum Regionalnego otwarto wystawę broni przygotowaną przez Stowarzyszenie Kolekcjonerów Broni Palnej „SPARROW” oraz Stowarzyszenie sportowo – kolekcjonerskie miłośników broni palnej „Strzelam bo lubię”. Pasjonaci militariów wystawili kilkadziesiąt egzemplarzy broni, zaproponowali podróż od końca XIX wieku po czasy współczesne. Najciekawiej prezentuje się niemiecki karabin maszynowy MG42, znajdziemy również radziecki Mosin, karabinek AK w różnych wersjach, amerykański M16 i bardzo dobry polski pistolet samopowtarzalny Vis. W zorganizowaniu tej wystawy pomógł pan Marceli Kraus, któremu Muzeum serdecznie dziękuje. Z kolei wystawę mundurów wojskowych przygotowało Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 73 Pułk Piechoty, do którego należy rekonstruktor Dawid Mikołajczyk z Kaniowa – jemu również Muzeum Regionalne wyraża wdzięczność. Samo Muzeum zaprosiło poza tym na ekspozycję „Józef Haller w Bestwinie”.

Ciekawą atrakcją stał się koncert patriotyczny Orkiestry Dętej Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie, zrealizowany w kościele Wniebowzięcia NMP w Bestwinie, a zamieszczony w serwisie YouTube i gminnych stronach internetowych. W realizacji projektu wzięły udział zespoły:

W realizacji projektu brały udział zespoły:

- Orkiestra Dęta Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie;

- Zespół Wokalny z Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej „ART." w Czechowicach-Dziedzicach;

- Chór Szkolny „DIVERTIMENTO" ze Szkoły Podstawowej w Kaniowie;

- Zespół Wokalny ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach pod kierownictwem Urszuli Szkucik-Jagiełki.

Więcej zdjęć - GALERIA

W dniu 28 października w Muzeum Regionalnym odbył się finisaż jubileuszowej wystawy Klubu Plastyków "Zdrzadełko", która przygotowana została z okazji 60-lecia istnienia.  

Klub rozpoczął działalność w czerwcu 1961 r. z inicjatywy ówczesnego inspektora oświaty w Pszczynie, Wincentego Witoszka. Pierwszym przewodniczącym został nauczyciel liceum ogólnokształcącego, Zbigniew Klimczak, kolejnym - Maria Foltys. To dzięki jej uporowi i zaangażowaniu Klub przezwyciężył początkowe trudności personalne i lokalowe, rozwinął się i przetrwał. Jego członkowie spotykali się w różnych miejscach: w Klubie nad Stawem, w mieszkaniach prywatnych, w przedszkolu nr 1, aż do 1986 r., kiedy to przejął ich PSS-Społem. Wówczas zyskali stałą siedzibę w ośrodku “Praktyczna Pani”. Od 1995 r. Klub Plastyków jest związany z Pszczyńskim Centrum Kultury.

Członkami Klubu byli i są przedstawiciele różnych zawodów, chociaż pierwotnym założeniem było aby skupiał wyłącznie nauczycieli. Jednak obecnie ani wykształcenie, ani wykonywany zawód nie ma znaczenia jeśli chodzi o przynależność do “Zdrzadełka”. Cechą decydującą jest umiłowanie sztuki i działalność plastyczna.

Śledząc dzieje Klubu dostrzec można jak bardzo aktywna jest jego działalność. Klub prezentował swoje prace na wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych. Prace wielokrotnie prezentowane były również w bestwińskim muzeum. Klub aktywnie uczestniczy w akcjach charytatywnych organizowanych przez różne instytucje. Warto wspomnieć, iż  członkowie Klubu mogą poszczycić się licznymi nagrodami i wyróżnieniami przyznanymi na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach. Przygotowana wystawa, to jak mówiła podczas wernisażu – przewodnicząca klubu Alicja Szymczak – jest ukoronowaniem wieloletniej pracy twórczej, każdego z autorów wystawy oraz podziękowaniem za posiadane talenty.