Właściciele obiektów zabytkowych zlokalizowanych na terenie gminy Bestwina mogą składać wnioski o udzielenie dotacji w trybie konkursowym na wykonanie w tych obiektach prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych. Dotacji udzielać będzie Gmina Bestwina w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Nabór trwa od 24 lutego 2023 r. do 15 marca 2023 r.

Dokumenty, które są wymagane jako załączniki do wniosku:

  • kserokopia decyzji o wpisie do rejestru zabytków (o ile jest wpisany),
  • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku,
  • kserokopia decyzji Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zezwalającej na przeprowadzenie prac lub robót (o ile jest wymagana przepisami prawa),
  • kserokopia postanowienia lub opinii właściwego konserwatora zabytków, uzgadniającego planowane prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, będącym przedmiotem wniosku o dotację,
  • kosztorys inwestorski planowanych prac lub robót,
  • w przypadku zabytków nieruchomych: projekt i kserokopię pozwolenia na budowę dla prac lub robót, będących przedmiotem wniosku o dotację,
  • w przypadku zabytków ruchomych: program prac konserwatorskich, będących przedmiotem wniosku o dotację,
  • pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez przedstawiciela,
  • dokumentacja fotograficzna stanu zachowania zabytku.

Pliki:

Od założenia w roku 2018 bestwińska grupa artystów „Jaskółka” zrobiła spory postęp. Pod okiem instruktorki Sylwii Rakowskiej malarze – amatorzy tworzą kolejne prace o różnorodnej tematyce. Bywają one nie do odróżnienia od profesjonalnych! Akwarele, olej na płótnie, ołówek, tusz… różne są techniki, środki wyrazu, ale jeden cel – udoskonalanie własnych  umiejętności i rozwijanie pasji.

6 lutego w Muzeum Regionalnym im. ks. Z. Bubaka członkowie „Jaskółki” i ich goście spotkali się na wernisażu zbiorczej wystawy. Impreza w pewnym sensie podsumowała dotychczasowe działania grupy i stanowiła swoiste podziękowanie dla osób wchodzących w jej skład od początku. Doborem zaprezentowanych obrazów zajął się Jerzy Greń – zdecydował się pokazać publiczności dzieła własne, swojej małżonki Barbary Greń, a także Ilony Kubiczek, Barbary Pokładnik, Bogumiły Klimas – Durtan i Alicji Englert. Pan Jerzy wyraził również wdzięczność Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Bestwinie, z dyrektorem Grzegorzem Boboniem na czele – dzięki okazanemu wsparciu, „Jaskółka” mogła wydać okolicznościowy folder czy też uczestniczyć w plenerach malarskich.

Każdy z autorów w kilku słowach opowiedział o sobie, swoich osiągnieciach i poszukiwaniach artystycznych. Wypowiedziom przysłuchiwali się przybyli na wernisaż goście, w tym ksiądz proboszcz z Bestwinki Józef Baran, nauczyciele, bibliotekarze, członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej. Po części oficjalnej oglądano wystawione prace: kompozycje kwiatowe, pejzaże, budynki, anioły, motywy świąteczne i inne.

Propozycji aktywnego spędzania czasu w okresie ferii zimowych w naszej gminie nieustannie przybywa. Zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury należą do jednych z najbardziej popularnych, z uwagi na ich różnorodność – tegoroczna oferta również była bardzo bogata, a uczestnicy z klas 1-5 zdobyli nową wiedzę i umiejętności przydatne w szkole i w domu.

Dzieci podczas zajęć "Na ludowo" malują drewniane koguty

Ferie w GOK trwały od 16 do 20 stycznia i odbywały się w budynku przy ul. Krakowskiej oraz w sali sportowej ZSP w Kaniowie. Obejmowały całe spektrum zajęć prowadzonych przez doświadczonych instruktorów. Na rozgrzewkę zaproponowano warsztaty taneczno – ruchowe i muzyczne, z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych. Dzieci wykazujące talenty plastyczne mogły wykonać kubki na zimową herbatę, torby, wspaniałe obrazy i tajemnicze „magiczne drzewo z mchu”. Akcent regionalny to malowanie drewnianych kogucików, tradycyjnej zabawki spotykanej dawniej na naszych terenach.

Z zachwytem obserwowano pokaz iluzji – być może zainspiruje on młodych widzów do pójścia w ślady mistrzów takich jak David Copperfield lub Harry Houdini? Pomyślano ponadto o znanych z lat ubiegłych warsztatach z zakresu robotyki – dla przyszłych inżynierów i programistów. Ferie współfinansował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie.