Protokół z rozstrzygnięcia konkursu „Wizyta generała Józefa Hallera w Bestwinie w 1932 roku” organizowanego przez Muzeum Regionalne w Bestwinie.

Jury w składzie:
- Anna Puczka (Towarzystwo Miłośników Ziemi Bestwińskiej)
- Bartłomiej Pająk (Muzeum Regionalne w Bestwinie)
- Grzegorz Gawęda (Radny Powiatu Bielskiego)

Oceniając zgodność nadesłanych prac z tematem oraz walory artystyczne przyznało:

1 miejsce : Łucja Dutka (ZSP BESTWINA)
2 miejsce Borys Pawlik (ZSP BESTWINA)
3 miejsce Zuzanna Stanclik (ZSP BESTWINA)

Wręczenie nagród oraz dyplomów odbędzie się 1 października (sobota) o godz. 10:00 w Muzeum Regionalnym w Bestwinie przy ul. Kościelnej 57 podczas obchodów 90 rocznicy wizyty Józefa Hallera w Bestwinie.

Serdecznie gratulujemy!

Muzeum Regionalne w Bestwinie, Towarzystwo Pamięci Gen. J. Hallera i Hallerczyków w Jurczycach oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Bestwińskiej serdecznie zapraszają na wystawę archiwalnych zdjęć Józefa Hallera.