04 październik 2022

W tym roku minęła 90 rocznica wizyty generała Józefa Hallera w Bestwinie. Wydarzenie to miało miejsce 9 września 1932 roku. Spotkał się na polu rodziny Firganków z byłymi żołnierzami, którzy walczyli pod jego dowództwem. Dlatego Towarzystwo Miłośników Ziemi Bestwińskiej wraz z Muzeum Regionalnym im. ks. Zygmunta Bubaka w ramach podsumowania obchodów zorganizowało spotkanie połączone z prelekcją oraz podsumowaniem gminnych konkursów na temat wizyty gen. Józefa Hallera w naszej miejscowości.

Prelekcje wygłosili:

Andrzej Wojtyła z Muzeum Regionalnego „Wizyta gen. Józefa Hallera w Bestwinie”;

Członkowie Towarzystwa Pamięci Generała Józefa Hallera i Hallerczyków: pani Teresa Szczygieł, pan prezes Leszek Krupnik, pan Mateusz Walczak „Ród Hallerów w Polsce” przede wszystkim z uwzględnieniem rodu w Jurczycach oraz „Kilka słów na temat gen. Józefa Hallera”.

 

Pan Mateusz Walczak, który był ubrany w mundur „Błękitnej Armii” spowodował zachwyt wśród słuchaczy.  Wprowadził nas w atmosferę tamtych czasów. Zaś, po prelekcji przewodniczącej TMZB pani Doroty Surowiak na temat „Generał Józef Haller i jego powiązania z mieszkańcami gminy Bestwina”, opowiedział o tragicznych losach 5 Dywizji Syberyjskiej. Dodam, że w jej szeregach walczyło 2 mieszkańców: Władysław Stanclik z Bestwiny oraz Stanisław Olek z Kaniowa.

Natomiast, przewodnicząca TMZB pani Dorota Surowiak, na podstawie zebranych dokumentów w Centralnym Archiwum Wojskowym oraz zbiorów dokumentów rodziny Piotra Magi z Janowic zwróciła uwagę na 2 drogi, którymi nasi mieszkańcy docierali pod dowództwo gen. Józefa Hallera. Jedni służyli jako legioniści w II Brygadzie Legionowej, drudzy jako jeńcy włoscy wstępowali do „Błękitnej Armii”. Losy ich były różne, nieraz bardzo zagmatwane i tragiczne.  

 

Po jej wystąpieniu wywiązała się dyskusja z wnukami dwóch Hallerczyków z rodziny Firganków. Okazało się, że jest jeszcze 3 droga – była to Ochotnicza Armia, której Generalnym Inspektorem był gen. Józef Haller. Walczyła podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Do niej wstąpił m.innymi: Alojzy Firganek, Antoni Wieczorkiewicz.

Podczas spotkania, zostały także wręczone nagrody laureatom gminnego konkursu plastycznego oraz przedstawicielom samorządów szkolnych z terenu naszej gminy. Uczynili to członkowie Towarzystwa  Pamięci Generała Józefa Hallera i Hallerczyków, pan Andrzej Wojtyła z Muzeum Regionalnego i przewodnicząca TMZB Dorota Surowiak.

Uroczystość uświetniła obecność wnuków braci Firganków (Józefa i Alojzego). Był obecny pan Tadeusz Firganek wraz z panem Stanisławem Gacem.

Dodam, że przed 90 laty gen. Józef Haller w ich zagrodzie spotkał się ze swoimi byłymi żołnierzami oraz ze społecznością ówczesnej parafii w Bestwinie. Tam zasadzili Lipę, która niestety uległa już zniszczeniu – została powalona przez wichurę. W tym miejscu rośnie teraz Dąb samosiejka. Owa wizyta została uwieczniona na 4 zdjęciach, które można zobaczyć w Muzeum Regionalnym. Oprócz Józefa i Alojzego z tej rodziny walczyli jeszcze: Franciszek wraz z ich ojcem Józefem.

Swoją obecnością zaszczycili również radni Gminy Bestwina – pani Małgorzata Łukoś oraz pani Magdalena Wizner-Wilczek; sołtys Bestwiny - pani Maria Maroszek; przewodnicząca KGW „Bestwinianki” - pani Urszula Orłowska; dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bestwinie - pani Urszula Kraus; nauczyciele z Kaniowa i z Janowic, uczniowie z terenu szkół Gminy Bestwina wraz z rodzicami; młody historyk Patryk Owczarz z Bestwiny; członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej.

Wszyscy słuchali z dużym zaciekawieniem prelegentów, wywiązała się także dyskusja. Myślę, że spotkanie to zostanie w naszej pamięci i sercach na długie lata. Nie zabrakło także coś dla ciała. Był poczęstunek wspaniałym kołaczem z Kaniowa.

Na samym końcu udaliśmy się do miejsc gdzie przed 90 laty gen. Józef Haller spotkał się ze swoimi byłymi żołnierzami i zasadził Lipę.

 

W imieniu TMZB i Muzeum Regionalnego w Bestwinie dziękuję wszystkim za przybycie oraz aktywne uczestnictwo w tej jakże ważnej uroczystości.

Celem takich przedsięwzięć jest przywracanie pamięci gen. Józefowi Hallerowi i naszym Hallerczykom a także przekazywanie lokalnej historii młodszemu pokoleniu.

Przewodnicząca TMZB Dorota Surowiak