20 lipiec 2022

Przed 28 laty z inicjatywy żołnierzy Armii Krajowej Władysława Niemczyka i Franciszka Bociana, przy zaangażowaniu ówczesnej Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Bestwina postawiono w Janowickim lesie na „Pięciu alejach” krzyż.

Od tego czasu, co roku, odbywają pod nim patriotyczne uroczystości. Krzyż postawiony został w hołdzie wszystkim walczącym o niepodległą i wolną Polskę. Odnosząc się do zbiorowej świadomości dziś krzyż przypomina nam również o wydarzeniach, które miały miejsce 19 lipca 1946 roku. W tym dniu 30-osobowy oddział partyzantów z Narodowych Sił Zbrojnych stoczył walkę z kilkakrotnie liczniejszymi siłami UB i KBW. W 74 rocznicę tych wydarzeń, stawiając datę 19 lipca jako swoistą kotwicę spotkali się pod nim członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej, przedstawiciele Muzeum Regionalnego oraz mieszkańcy okolicznych domostw. Pragnąc zachować patriotyczny obowiązek złożone zostały wiązanki kwiatów, zapalono znicze oraz zmówiono modlitwę, którą poprowadziła Dorota Surowiak. Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej pragnie serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym, którzy przyczynili się do przygotowania tegorocznego wydarzenia.