03 sierpień 2021

Z uwagi na nagłe prace remontowe w ogrodzie Muzeum Regionalnego, "Pasieka słowiańska" jest niedostępna dla zwiedzających. Informujemy, iż odpowiedź na konkursowe pytanie można znaleźć na drzwiach do Pasieki Słowiańskiej, gablocie informacyjnej na budynku oraz u pracownika muzeum.