16 marzec 2021

Dostępność cyfrowa sprawia, że z serwisów internetowych mogą wygodnie korzystać osoby z różnymi niepełnosprawnościami np. wzroku, ale też z niepełnosprawnością intelektualną czy zaburzeniami poznawczymi.

Dostępność cyfrowa jest zatem jedną z cech jakie powinny mieć rozwiązania cyfrowe, aby umożliwić korzystanie z nich jak największej grupie użytkowników. Podnosimy standardy naszych usług, aby spełnić wszystkie oczekiwania związane z dostępnością cyfrową.