19 kwiecień 2021

Zwiedzanie Muzeum Regionalnego jest możliwe z zachowaniem aktualnych reżimów sanitarnych. 

* wymagane maseczki ochronne przysłaniające usta i nos