Muzeum Regionalne im. ks. Z. Bubaka w Bestwinie serdecznie zaprasza na spotkanie autorskie pisarza Zbigniewa Niedźwieckiego Ravicza, które odbędzie się 7 października o godz. 16:00.

Zbigniew Niedźwiecki Ravicz jako prozaik zadebiutował w 2009 roku powieścią społeczno-obyczajową „Grzech przemilczenia”, a następnie spod jego pióra wyszedł zbiór satyrycznych opowiadań pt. „Przypadki małżeńskie”. Na kanwie własnej sztuki teatralnej o Daisy von Pless w 2016 roku autor napisał pierwszy tom powieści biograficznej „Daisy. Błękitna tożsamość”, a cztery lata później drugi. Ostatnią książką w jego dorobku są „Scenki z życia we dwoje” (2021). Pisarz jest członkiem Związku Literatów Polskich i Stowarzyszenia Dziennikarzy RP.

W tym roku minęła 90 rocznica wizyty generała Józefa Hallera w Bestwinie. Wydarzenie to miało miejsce 9 września 1932 roku. Spotkał się na polu rodziny Firganków z byłymi żołnierzami, którzy walczyli pod jego dowództwem. Dlatego Towarzystwo Miłośników Ziemi Bestwińskiej wraz z Muzeum Regionalnym im. ks. Zygmunta Bubaka w ramach podsumowania obchodów zorganizowało spotkanie połączone z prelekcją oraz podsumowaniem gminnych konkursów na temat wizyty gen. Józefa Hallera w naszej miejscowości.

Prelekcje wygłosili:

Andrzej Wojtyła z Muzeum Regionalnego „Wizyta gen. Józefa Hallera w Bestwinie”;

Członkowie Towarzystwa Pamięci Generała Józefa Hallera i Hallerczyków: pani Teresa Szczygieł, pan prezes Leszek Krupnik, pan Mateusz Walczak „Ród Hallerów w Polsce” przede wszystkim z uwzględnieniem rodu w Jurczycach oraz „Kilka słów na temat gen. Józefa Hallera”.

 

Protokół z rozstrzygnięcia konkursu „Wizyta generała Józefa Hallera w Bestwinie w 1932 roku” organizowanego przez Muzeum Regionalne w Bestwinie.

Jury w składzie:
- Anna Puczka (Towarzystwo Miłośników Ziemi Bestwińskiej)
- Bartłomiej Pająk (Muzeum Regionalne w Bestwinie)
- Grzegorz Gawęda (Radny Powiatu Bielskiego)

Oceniając zgodność nadesłanych prac z tematem oraz walory artystyczne przyznało:

1 miejsce : Łucja Dutka (ZSP BESTWINA)
2 miejsce Borys Pawlik (ZSP BESTWINA)
3 miejsce Zuzanna Stanclik (ZSP BESTWINA)

Wręczenie nagród oraz dyplomów odbędzie się 1 października (sobota) o godz. 10:00 w Muzeum Regionalnym w Bestwinie przy ul. Kościelnej 57 podczas obchodów 90 rocznicy wizyty Józefa Hallera w Bestwinie.

Serdecznie gratulujemy!

Muzeum Regionalne w Bestwinie, Towarzystwo Pamięci Gen. J. Hallera i Hallerczyków w Jurczycach oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Bestwińskiej serdecznie zapraszają na wystawę archiwalnych zdjęć Józefa Hallera.