Nagrodzone w rozmaitych przeglądach i konkursach obrazy pszczyńskiej artystki Alicji Szymczak znalazły się na marcowej wystawie w Muzeum Regionalnym w Bestwinie. Pani Alicja jest malarką nietuzinkową, gdyż swój warsztat doskonaliła pod okiem samego profesora Wiktora Zina, znanego choćby z programu telewizyjnego „Piórkiem i węglem”. Profesor prowadził przy Politechnice Krakowskiej Studium Wiedzy o Sztuce i tam też Alicja Szymczak rozwijała niewątpliwy talent malarski.

 
 

Autorka to jedna z tych osób, które pomagały w organizowaniu grupy bestwińskich plastyków „Jaskółka”, prowadząc nieodpłatnie zajęcia dla jej członków. Urodziła się w 1947 r. w Bielsku – Białej, z zawodu jest technikiem analityki medycznej, obecnie przebywa na emeryturze. Malarstwem zajmuje się od roku 1992 i w swoich poszukiwaniach stosuje różne techniki – akwarele, pastele, akryl, olej… pięknie prezentują się jej obrazy wykonane na szkle. Publiczność może podziwiać pejzaże, kwiaty, martwe natury, portrety, budowle, sceny rodzajowe i religijne – tak też było na wernisażu w dniu 6 lutego.

 

Zawsze pogodna i pełna optymizmu – taka właśnie jest Alicja Szymczak. Chętnie oddaje się pracy społecznej, prowadząc liczne zajęcia dla podopiecznych DPS w Pszczynie. Należy do grup artystycznych AMEIA i „Zdrzadełko”, które bestwińscy miłośnicy sztuki poznali bardzo dobrze. Na przestrzeni wielu lat A. Szymczak zdobyła kilkanaście nagród i wyróżnień, uczestnicząc w plenerach i konkursach w kraju i za granicą: w Dąbrowie Górniczej, Rudzie Śląskiej, Katowicach, Strumieniu, Tychach, Bielsku – Białej, Grudziądzu, Wilkowicach, Kielcach, Krakowie, Warszawie, Lublinie, Wieliczce, Niepołomicach, na Słowacji, we Włoszech i we Francji.

 

Wystawę w galerii „Na prowincji” można podziwiać do 24 marca

Więcej zdjęć - GALERIA 

Muzeum Regionalne zaprasza na wernisaż malarstwa Alicji Szymczak, który odbędzie się 6 marca o godz. 17:00

Alicja Szymczak urodzona w 1947 roku w Bielsku-Balej, mieszka w Pszczynie, z zawodu technik analityki medycznej, obecnie na emeryturze. Malarstwem zajmuje sie od 1992 roku. Tematyka prac jest bardzo roznorodna: pejzaze, kwiay, martwa natura. Stosuje rozne techniki malarskie - akwarele, pastele, akryl, olej. Maluje rowniez na szkle. Ukonczyla Studium Wiedzy o Sztuce przy Politechnice Krakowskiej pod kierownictwem prof. Wiktora Zina.
Brala udzial w plenerach i konkursach w kraju i za granica: Dabrowie Gorniczej, Rudzie Slaskiej, Katowicach, Strumieniu, Tychach, Bielsku-Bialej, Grudziacu, Wilkowicach, Kielcach, Krakowie, Warszawie, Lublinie, Wieliczce, Niepolomicach, na Slowacji, we Wloszech i we Francji. Zdobyla kilkanascie nagrod zdobywajac I, II, III miejsca oraz wyroznienia.

Właściciele obiektów zabytkowych zlokalizowanych na terenie gminy Bestwina mogą składać wnioski o udzielenie dotacji w trybie konkursowym na wykonanie w tych obiektach prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych. Dotacji udzielać będzie Gmina Bestwina w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Nabór trwa od 24 lutego 2023 r. do 15 marca 2023 r.

Dokumenty, które są wymagane jako załączniki do wniosku:

  • kserokopia decyzji o wpisie do rejestru zabytków (o ile jest wpisany),
  • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku,
  • kserokopia decyzji Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zezwalającej na przeprowadzenie prac lub robót (o ile jest wymagana przepisami prawa),
  • kserokopia postanowienia lub opinii właściwego konserwatora zabytków, uzgadniającego planowane prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, będącym przedmiotem wniosku o dotację,
  • kosztorys inwestorski planowanych prac lub robót,
  • w przypadku zabytków nieruchomych: projekt i kserokopię pozwolenia na budowę dla prac lub robót, będących przedmiotem wniosku o dotację,
  • w przypadku zabytków ruchomych: program prac konserwatorskich, będących przedmiotem wniosku o dotację,
  • pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez przedstawiciela,
  • dokumentacja fotograficzna stanu zachowania zabytku.

Pliki:

Od założenia w roku 2018 bestwińska grupa artystów „Jaskółka” zrobiła spory postęp. Pod okiem instruktorki Sylwii Rakowskiej malarze – amatorzy tworzą kolejne prace o różnorodnej tematyce. Bywają one nie do odróżnienia od profesjonalnych! Akwarele, olej na płótnie, ołówek, tusz… różne są techniki, środki wyrazu, ale jeden cel – udoskonalanie własnych  umiejętności i rozwijanie pasji.

6 lutego w Muzeum Regionalnym im. ks. Z. Bubaka członkowie „Jaskółki” i ich goście spotkali się na wernisażu zbiorczej wystawy. Impreza w pewnym sensie podsumowała dotychczasowe działania grupy i stanowiła swoiste podziękowanie dla osób wchodzących w jej skład od początku. Doborem zaprezentowanych obrazów zajął się Jerzy Greń – zdecydował się pokazać publiczności dzieła własne, swojej małżonki Barbary Greń, a także Ilony Kubiczek, Barbary Pokładnik, Bogumiły Klimas – Durtan i Alicji Englert. Pan Jerzy wyraził również wdzięczność Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Bestwinie, z dyrektorem Grzegorzem Boboniem na czele – dzięki okazanemu wsparciu, „Jaskółka” mogła wydać okolicznościowy folder czy też uczestniczyć w plenerach malarskich.

Każdy z autorów w kilku słowach opowiedział o sobie, swoich osiągnieciach i poszukiwaniach artystycznych. Wypowiedziom przysłuchiwali się przybyli na wernisaż goście, w tym ksiądz proboszcz z Bestwinki Józef Baran, nauczyciele, bibliotekarze, członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej. Po części oficjalnej oglądano wystawione prace: kompozycje kwiatowe, pejzaże, budynki, anioły, motywy świąteczne i inne.