Plakat - zaproszenieKliknij w plakat aby powiększyć w nowym oknie przeglądarki.

W atmosferze nasyconej duchem i sztuką, Muzeum Regionalne w Bestwinie było świadkiem wyjątkowego wydarzenia - otwarcia wystawy ikon autorstwa pani Elżbiety Tabisz-Mrozik. Uroczystość miała miejsce 8 grudnia i zgromadziła liczne grono pasjonatów sztuki, a także znakomitych gości, w tym dr sztuki Krzysztofa Dadaka oraz ks. proboszcza bestwińskiej parafii Cezarego Dulkę.

Wystawa pani Elżbiety Tabisz-Mrozik wzbudziła ogromne zainteresowanie i podziw ze strony zgromadzonej publiczności. Jej dzieła emanują mistyczną głębią i niezwykłą precyzją wykonania. Artystka, która rozpoczęła pisanie ikon w 2017 roku na kursie ikonopisania w Supraślu, obecnie zdobywa wiedzę i umiejętności w szkole pisania ikon przy Cerkwii Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie.

Podczas wernisażu, pani Elżbieta Tabisz-Mrozik podzieliła się swoją inspirującą historią. Powiedziała, że pisanie ikon stało się jedną z najlepszych rzeczy, jakie spotkały ją w życiu. Wspomniała również o kluczowych postaciach, które Opatrzność postawiła na jej drodze i które były nieodłączną częścią jej artystycznej podróży. Wśród nich warto wymienić Katarzynę Żaczek, Annę Gełdon, Tatjanę Dzierżęgę, Irinę Obuchową, Anastazję Zelikinę oraz księdza Jarosława Antosiuka, dyrektora krakowskiej pracowni.

Goście wernisażu nie kryli podziwu dla twórczości pani Elżbiety. Jej ikony, pełne symboliki i głębokiego przekazu, poruszyły serca obecnych. Dr Krzysztof Dadak wprowadził zebranych w historię pisania ikon, ukazując głęboką duchowość i tradycję tego szlachetnego rzemiosła. Ks. Cezary Dulka natomiast skupił się na specyfice różnic i podobieństw ikon świata wschodu, rzucając nowe światło na mistyczne piękno tych dzieł.

 

Wernisaż nie był jedynie chwilą refleksji, ale również okazją do podziwiania ikon. Goście, w tym wielbiciele sztuki i przyjaciele pani Elżbiety, mieli okazję zagłębić się w wyjątkową atmosferę każdego arcydzieła i podziwiając jego niezwykły kunszt wykonania. Warto zaznaczyć, że wystawa jest otwarta dla publiczności do Wigilii Bożego Narodzenia.

 

W dniu 7 listopada br. W budynku Muzeum Regionalnego w Bestwinie miało miejsce wyjątkowe wydarzenie dla mieszkańców gminy Bestwina. Spotkanie, którego organizatorem była LGR Bielska Kraina przyciągnęło liczne grono mieszkańców, przedstawicieli sektora rybackiego, lokalnych liderów, samorządowców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy zgromadzili się, by wspólnie wyznaczyć kierunki rozwoju na lata 2021-2027.

Spotkanie rozpoczęło się od serdecznego powitania uczestników przez przedstawicieli Lokalnej Grupy Rybackiej. W atmosferze pełnego zaangażowania i entuzjazmu, zebrani mieli okazję zapoznać się z głównymi celami spotkania. Podczas wydarzenia – mówili organizatorzy - skupiliśmy się na tworzeniu nowej lokalnej strategii rozwoju (LSR) dla LGD Bielska Kraina. Wspólnie pracowaliśmy nad identyfikacją najważniejszych problemów, jak i mocnych stron naszego obszaru. Dzięki otwartej wymianie myśli i pomysłów, uczestnicy spotkania mieli szansę wyznaczyć zagrożenia oraz szanse, które mogą przyczynić się do rozwoju regionu w przyszłości.

Jednym z głównych celów spotkania było także zaangażowanie mieszkańców w proces planowania strategicznego. W trakcie spotkania uczestnicy mieli możliwość dzielenia się swoimi pomysłami i opiniami dotyczącymi rozwoju LGR Bielska Kraina. Wielu z nich podkreślało wagę partycypacji społecznej oraz konieczność skoncentrowania się na rzeczywistych potrzebach lokalnej społeczności.

Spotkanie było także okazją do zapoznania się z możliwościami finansowania działań lokalnych, dzięki środkom pochodzącym z nowego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027.

Podsumowując cieszyć może ogromne zainteresowanie spotkaniem, co potwierdza, że mieszkańcom Gminy Bestwina, a co za tym idzie członkom LGR Bielska Kraina zależy na aktywnym uczestnictwie w kształtowaniu przyszłości naszego regionu.