09 wrzesień 2022

Muzeum Regionalne w Bestwinie, Towarzystwo Pamięci Gen. J. Hallera i Hallerczyków w Jurczycach oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Bestwińskiej serdecznie zapraszają na wystawę archiwalnych zdjęć Józefa Hallera.