Warsztaty

Drukuj

Warsztaty "Mydła i pachnidła"

Warsztaty "Linoryty i pieczęcie"

Warsztaty "Kredki z patyka"

Warsztaty "Czerpanie papieru"

Warsztaty "Ptaszki z gałązki"

Warsztaty "Mikołajki z patyka"

 

Świąteczne warsztaty "o palmie wielkanocnej". Przedmiotem warsztatów jest własnoręczne wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej przez każdego uczestnika. Zajęcia dostosowane dla dzieci w wieku szkolnym. 

Świąteczne warsztaty wikliniarskie. Przedmiotem warsztatów jest własnoręczne wykonanie przez każdego uczestnika koszyka z gałązek wikliny bądź wieżby. Zajęcia dostosowane dla dzieci w wieku szkolnym. 

Świąteczne warsztaty - wieńce adwentowe. Przedmiotem warsztatów jest własnoręczne przystrojenie przez każdego uczestnika tradycyjnego wieńca adwentiowego. Zajęcia dostosowane dla dzieci w wieku szkolnym.